Rejestracja nowego użytkownika w serwisie SerwisFoto
pola oznaczone tłustym drukiem należy wypełnić obowiązkowo

Radzimy jednak wypełnić pozostałe rubryki, ponieważ w razie reklamacji lub zagubienia hasła
będziesz mógł uzyskać ponownie swój PIN tylko wtedy jak podasz datę urodzenia i nr telefonu.
Dane adresowe użyte zostaną wyłącznie w celu wystawienia faktury zakupu pakietu.

Rejestracja
e-mail *
imię * nazwisko *
ulica, nr *
kod pocztowy *      miasto *      kraj *
telefon kontaktowy
data urodzenia   (dane wymagane do odzyskania hasła dostępu, PIN-u)
uwagi

Po zatwierdzeniu formularza na Twój adres e-mail zostanie przesłany wygenerowany PIN, umożliwiający dostęp do serwisu.