Regulamin serwisu     www.SerwisFoto.com

Postanowienia ogólne
1.1 SerwisFoto.com to serwis obrazów elektronicznych z różnych imprez, które mogą być pobierane przez osoby zarejestrowane w systemie.
1.2 Usługa skierowana jest do klientów indywidualnych, kolekcjonerów i dotyczy wyłącznie zdjęć w formacie elektronicznym.
1.3 Zarejestrowanie się w systemie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
1.4 Wszystkie ceny pakietów podane na stronach internetowych SerwisFoto.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
1.5 Opłacone Pakiety nie podlegają anulowaniu ani zwrotom.
1.6 Właściciel strony dołoży wszelkich starań, aby oferta zdjęć była zawsze aktualna.
1.7 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
1.8 SerwisFoto.com zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
1.9 SerwisFoto.com zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie serwisu.
1.10 SerwisFoto.com zastrzega sobie prawo do:
- wycofania poszczególnych zdjęć z serwisu,
- korekty liczby punktów (dotyczy oferty),
- ustalania współczynnika imprezy (dotyczy oferty),
- przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
1.11 Oferty promocyjne mogą być ograniczone ilościowo i czasowo.
1.12 Każdy pakiet posiada swój termin ważności po upływie, którego jest anulowany.
1.13 Wszelkie operacje w Serwisie dokonywane są automatycznie, klient samodzielnie wybiera pakiet punktów, opłaca go. Po wybraniu obrazu klient określa format, zapoznaje się ze współczynnikiem imprezy i dokonuje operacji pobrania. Reklamacje z tytułu błędów w pobraniu, złego funkcjonowania Internetu klienta nie będą rozpatrywane.
Rozliczenie pakietu przez system jest jednoznaczne i nie podlega reklamacji.

Pobieranie obrazu elektronicznego
2.1 Aby mieć możliwość przeglądania serwisu należy zarejestrować się w systemie.
2.2 Każde pobrany obraz to koszt określonej liczby punktów, zależnej od formatu.
2.3 Formaty obrazu i ilości punktów są określone na stronie głównej serwisu oraz przed pobraniem obrazu.
2.4 Całkowita ilość punktów za pobrany obraz uzależniona jest od współczynnika imprezy (informacja w tytule imprezy i przed pobraniem).
2.5 Aby doładować konto punktami należy wykupić pakiet:
Wielkość i cena pakietu określona jest na stronie głównej serwisu.
2.6 Sposób płatności za pakiety wybiera klient podczas składania zamówienia.
- przelew (bank/poczta) - aktywacja pakietu do 24 godziny po wpłynięciu zapłaty na konto serwisu
- kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym (Przelewy24) - aktywacja pakietu natychmiastowa po zaakceptowaniu transakcji zapłaty.
2.7 Decyzja o akceptacji i pobranmiu obrazu powinna byc dobrze przemyślana, ponieważ po wybraniu formatu, kliku na klawisz "Pobierz" i akceptacji warunku "Czy chcesz pobrać TERAZ?" System odejmuje wyliczoną ilość punktów z pakietu. Reklamacje typu "... nie pobrałem bo się wycofałem później" nie będą rozpatrywane.

Prawa Autorskie
3.1 Pobrane z serwisu obrazy są objęte prawami autorskimi.
3.2 Pobrane obrazy w formie elektronicznej są tylko do użytku prywatnego - kolekcjonerskiego (do albumu rodzinnego, tapety na komputer, itp.).
3.3 Zabronione jest wykorzystywanie tych obrazów jak i ich fragmentów w celach w innych celach niż określone w punkcie 3.2.
3.4 Zabronione jest kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie pobranych obrazów.
3.5 Zabronione jest rozpowszechnianie pobranych obrazów lub ich fragmentów w formie banerów i tapet.

Adres do korespondencji:
biuro @ serwisfoto.com